.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens, Disclaimer en Privacybeleid Accretio & Partners 

KvK-nummer: 75408473

Btw-(Identificatie) nummer: NL001662606B33

Email: info@accretio-partners.nl


Disclaimer: 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Accretio & Partners besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Accretio & Partners wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Accretio & Partners garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Accretio & Partners is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Accretio & Partners aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen     

Accretio & Partners garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

__________________


Privacybeleid Accretio & Partners

Bescherming van uw gegevens

Accretio & Partners garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Accretio & Partners gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en in sommige gevallen uw telefoonnummer en adres). Accretio & Partners gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Uw gegevens worden door Accretio & Partners gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update berichten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Accretio & Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accretio & Partners) tussen zit.

Openbaar maken

Accretio & Partners zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op. Klant- of medewerkersgegevens van Accretio & Partners kunnen bij verwerking in onze systemen voorkomen. Voor inzage, correctie of verwijdering verwijzen wij naar de klant. Mutaties kunnen bij de klant uitgevoerd verwerkt worden en worden binnen 48 uur uit ons systeem aangepast.

Websites van andere bedrijven

Accretio & Partners is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan Accretio & Partners gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IP-adres en webactiviteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die relevanter voor u zijn.

U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Wijzigingen in privacybeleid

Accretio & Partners houdt het recht om deze privacybeleid te wijzigen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op info@Accretio & Partners


Download Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (Versie 1.3)
Algemene voorwaarden Accretio-partners v1.3.pdf (85.96KB)
Algemene Voorwaarden (Versie 1.3)
Algemene voorwaarden Accretio-partners v1.3.pdf (85.96KB)


 

 

 
 
 
Opbellen
E-mail
Info